Terugblik


Samen met Europese collega’s en al zijn partners in de geneesmiddelenketen werkt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) voortdurend aan het verbeteren van informatievoorziening en –uitwisseling. Zo werkt het CBG bijvoorbeeld aan een efficiënter indieningsproces, standaarden voor het slim uitwisselen van informatie en aan het begrijpelijker en toegankelijker maken van productinformatie voor de praktijk van artsen, apothekers en patiënten. Allemaal om bij te dragen aan dat ene doel: ‘Goede medicijnen, goed gebruikt’.


Tijdens de Dag van de Informatievoorziening op donderdag 8 maart 2018 wisselde het CBG hierover informatie, gedachten en ideeën uit met ongeveer 330 bezoekers. Onder leiding van de enthousiaste dagvoorzitters Jasmin Mualaa en Yke Ntoane passeerden diverse gespreksonderwerpen de revue.

 


Simpel
CBG adjunct directeur Stan van Belkum sprak in zijn welkomstwoord over de positionering van het CBG: ‘Goede medicijnen, goed gebruikt’. De werkzaamheden van het CBG hebben een wetenschappelijke grondslag. Naast de beoordeling, waakt het CBG ook over de goede medicijnen. Ook staat het CBG in verbinding met de praktijk, om te zorgen dat die goede medicijnen goed worden gebruikt. De Take Home Message van Stan voor wat betreft de Dag van de IV was: laten we het SIMPEL houden, met aandacht voor Samenwerking, Informatievoorziening, Mensen, Patiënten, Europa en Lean.

 


Even geduld a.u.b.
De belangrijkste boodschap van Joris Kampmeijer, Chief Information Officer, tijdens zijn presentatie over Europese ontwikkelingen was dat ontwikkelingen op wereldwijd en Europees niveau vaak veel tijd kosten. Dit komt onder andere door ‘de roze olifant in de kamer’. In Europa gaat het om de mate van invloed die lidstaten kunnen uitoefenen. Zijn verzoek: ‘Laten we die roze olifant blijven benoemen, om zo te proberen om belangrijke ontwikkelingen sneller te laten verlopen’. In de tussentijd draagt het CBG aan alle besproken ontwikkelingen in meer of mindere mate bij. De boodschap van het CBG is daarom: 'We werken er aan, en het komt!'

 

 


De dagelijkse praktijk van elektronische indieningen
Na de koffiepauze gaf projectleider Wim Bos de deelnemers een kijkje in de informatievoorzienings-keuken van het CBG en nam iedereen mee in de ontwikkelingen rondom elektronische indieningen. Zowel de ‘ins & outs’ van de automatisering van het indieningsproces als van de technische validatie van de indieningen kwamen aan bod. Ook werden de deelnemers uitgenodigd om te reageren op verschillende stellingen.

 


De wereld van IDMP
Als laatste spreker van de ochtend nam projectleider Frits Stulp de deelnemers mee in de wereld van Identification of Medicinal Products (IDMP), het IDMP SPOR project van de EMA en het sinds kort gestarte project EU SRS. De overeenkomsten en verschillen tussen deze onderwerpen werden inzichtelijk gemaakt, als ook de afhankelijkheden en overlap hiertussen. Het CBG is er van overtuigd dat de harmonisatie van kenmerken van geneesmiddeleninformatie voor veel verschillende partijen grote voordelen kan hebben.

 

Verbeteren van informatievoorziening voor de patiënt
In de middag stond het verbeteren van informatievoorziening voor de patiënt centraal. Hierbij werden Prof. dr. Ton de Boer, voorzitter van het CBG, en Nanneke Hendricks, programmamanager Goed Gebruik, geïnterviewd. De voorzitter is een voorstander van begrijpelijkere informatie en hij vindt het belangrijk dat ook de gunstige effecten van geneesmiddelen met patiënten worden gecommuniceerd.  Volgens De Boer kan Nederland nu al aan de slag om teksten uit de bijsluiter begrijpelijker te schrijven. Dit kan al binnen de huidige richtlijnen. Het CBG gaat zich ook inzetten om de richtlijnen waar mogelijk aan te passen om patiëntvriendelijk schrijven eenvoudiger te maken. 

 


Onbegrijpelijke woorden
Gudule Boland van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, illustreerde samen met taalambassadeur Graddie Jansen waarom informatie over medicijnen nu niet voor iedereen begrijpelijk is. Samen bekeken ze drie verpakkingen van geneesmiddelen. De termen ‘cutaan gebruik’ en ‘orodispergeerbare’ waren onduidelijk. ‘Waarom kan daar niet staan: voor gebruik op de huid en smelttabletten?’ vroegen ze zich af. Hun kernboodschap was dat consistentie en eenvoud belangrijk is: zorg dat de arts en de apotheker dezelfde informatie geven en zorg dat die uitleg ook in herkenbare en begrijpelijke teksten op de verpakking en in de bijsluiter terug te lezen is. 


Een herschreven bijsluiter
Martine van Zwieten liet vervolgens met haar onderzoek zien hoe men bijsluiters begrijpelijker kan schrijven. Ze heeft de 42 schrijfadviezen voor de geneesmiddelenbijsluiter van Universiteit Utrecht op de bijsluiter van de morning-afterpil toegepast. Vervolgens heeft zij de oude en herschreven versie getest onder laaggeletterde vrouwen en niet-laaggeletterde vrouwen. Het onderzoek liet zien dat de herschreven versie door beide groepen beter werd begrepen. Het onderzoek hield rekening met het QRD template, waardoor deze manier van herschrijven in praktijk gebruikt kan worden.

 


Inzet van het CBG
In het vervolg van het vraaggesprek gaf de voorzitter aan dat het CBG pictogrammen gaat gebruiken. Nanneke Hendricks vulde hierbij aan dat het belangrijk is om uniforme pictogrammen te ontwikkelen die herkenbaar zijn voor de patiënt. Daarnaast gaat elektronische productinformatie in de toekomst een grote rol spelen. Het grote voordeel hiervan is dat informatie beter doorzoekbaar en navigeerbaar wordt en vooral herbruikbaar. Tot slot is nog aangestipt dat het CBG zich voor deze onderwerpen ook internationaal inzet via de Europese werkgroep Support for better use of medicines. De EMA en de Europese Commissie zijn hierbij ook aangesloten.

 

 


In gesprek
De inzet op al deze onderwerpen wil en kan het CBG niet alleen doen. Het verbeteren van de informatievoorziening zal samen met farmaceuten, patiënten en zorgverleners gebeuren. In de drie gesprekssessies werd hier verder op in gegaan. De presentaties en een kort verslag over de sessies vindt u op de pagina 'Presentaties'.

 

  


Aan de slag!
Na een afsluitende netwerkborrel en informatiemarkt over het thema ‘Verbeteren van Productinformatie’, kijkt het CBG terug op een succesvolle dag waarin tussen alle partijen veel informatie is uitgewisseld en nieuwe verbindingen zijn ontstaan. Het CBG gaat graag met de opgehaalde informatie aan de slag om informatievoorziening en –uitwisseling te blijven verbeteren.


Graag tot ziens op de volgende CBG bijeenkomst!


> Bekijk de presentaties van alle programma onderdelen
> Deel uw feedback over de Dag van de Informatievoorziening

 

 

 

 

 

CBG Collegedag 2016

CBG Dag van de Informatievoorziening

"Kom op donderdag 8 maart naar de Jaarbeurs en praat mee over ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening"

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info