Programma

CBG Dag van de Informatievoorziening 2018

CBG Dag van de Informatievoorziening

Overig Inloop met koffie
Plenair Welkomstwoord
Plenair Ontwikkelingen in Europa: Dit was het nieuws

Ook dit jaar krijgt u van ons weer een flinke dosis Europese ontwikkelingen toegediend. De komst van de EMA naar Amsterdam blijft natuurlijk niet onbesproken. En zit IDMP nog op hetzelfde 'SPOR'? Hoe staat het na een jaar met de 'dubbele S' van CES(S)P? Kom langs en u bent weer op de hoogte!

Overig Koffiepauze
Plenair CBG Vandaag: De actualiteitenrubriek over elektronische indieningen

We informeren u over de laatste ontwikkelingen rondom het automatiseren en technisch valideren van de elektronische indieningen bij het CBG. We wisselen daarbij ook graag kennis en ervaringen met u uit over de technische validaties zoals die sinds 1 juni 2017 plaatsvinden.

Plenair Een introductie: Identification of Medicinal Products

Identification of Medicinal Products (IDMP) is de datastandaard voor het wereldwijd uniek identificeren van geneesmiddelen. IDMP standaardiseert productinformatie zodat deze betrouwbaar kan worden uitgewisseld tussen registratiehouders en autoriteiten onderling, maar juist ook naar zorgverleners, patiënten en andere belanghebbende partijen in de geneesmiddelenketen. In deze presentatie introduceert het CBG u tot IDMP en haar toepassing, de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de standaard en de meest recente ontwikkelingen rondom het beheer van actieve en niet-actieve stoffen, waar het CBG namens Europa een actieve rol speelt.

*deze presentatie vervangt de presentatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die eerder op het programma stond.

Plenair Stel uw vraag aan het CBG

Wij gaan graag met u in gesprek over wat u bezighoudt met betrekking tot informatievoorziening.

Overig Lunchpauze
Plenair Een introductie: Beter gebruik van geneesmiddelen door betere informatievoorziening

Het CBG wil de informatievoorziening aan zorgverleners en patiënten verbeteren om het gebruik van geneesmiddelen in de praktijk te verbeteren. Hier zijn verschillende manieren voor. Bijvoorbeeld door het beter beschikbaar maken van informatie voor zorgverleners en patiënten, het begrijpelijker maken van de bijsluiter en het gebruik van alternatieven naast de bijsluiter zoals (audio)visuele middelen. In het middagprogramma zullen we over deze onderwerpen in gesprek gaan. 

 

Uw vraag aan CBG-voorzitter Prof. dr. Ton de Boer - CBG-voorzitter prof. dr. Ton de Boer zal in een vraaggesprek op het podium zijn visie op begrijpelijkheid van bijsluiters met u delen. Hij deed over dit onderwerp al een aantal uitspraken in NRC in december 2017.

Heeft u ook een vraag voor prof. dr. Ton de Boer? Stel die dan van tevoren bij uw aanmelding.

 

Na het vraaggesprek met Ton de Boer wordt ingegaan op de inzet van het CBG om de beschikbaarheid en begrijpelijkheid van informatie te verbeteren. Dit wil en kan het CBG niet alleen doen en daarom gaat het CBG tijdens een aantal parallelsessies met u in gesprek over hoe het CBG en uw organisaties aan de verschillende thema’s kunnen werken.

Overig Koffiepauze
Overig Ronde 1 - 'In gesprek over betere productinformatie'

Het interactieve middagprogramma bestaat uit gesprekssessies, waar u in twee opeenvolgende rondes een gesprekssessie naar keuze kunt kiezen:

Gesprekssessies Gesprekssessie 1 - 'Op weg naar elektronische productinformatie'

Momenteel wordt er op Europees en nationaal niveau in verschillende werkgroepen gesproken over het gebruik van elektronische productinformatie. Het CBG gaat graag ook met u in gesprek over dit thema, om vervolgstappen voor de realisatie te verkennen. Hierbij staan de volgende vragen centraal: Wat verstaat u onder elektronische productinformatie? Welke rol speelt dit thema bij u als farmaceutisch bedrijf? Welke technische componenten heeft u in uw organisatie al ingericht (denk aan standaarden en webservices voor data opslag en uitwisseling), die e-productinformatie kunnen helpen realiseren? Hoe kunnen we er in de komende tijd samen voor zorgen dat e-product informatie gerealiseerd wordt?

Gesprekssessies Gesprekssessie 2 - 'Begrijpelijke bijsluiters: Wie staan aan het roer?'

Verschillende partijen hebben nu een rol bij de totstandkoming van de bijsluiter, maar wie gaat ervoor zorgen dat de bijsluiter begrijpelijker wordt? Het CBG gaat tijdens deze sessie met u in gesprek over wat er volgens u in de toekomst nodig is om bijsluiters begrijpelijker te maken en welke organisaties hier een rol in moeten pakken of krijgen.

Gesprekssessies Gesprekssessie 3 - 'Een nieuwe benadering – een samengevatte bijsluiter op 1 A4'

De bijsluiter is niet voor iedereen begrijpelijk. Kortere teksten en visuele weergaven kunnen de begrijpelijkheid mogelijk verbeteren. Kan er een ‘quick guide to a medicine’ ontwikkeld worden die de patiënt echt aanspreekt? Het CBG gaat tijdens deze sessie met u in gesprek over de volgende vragen: Hoe kan een samenvatting bij de bijsluiter tot stand komen? Welke informatie moet in de samenvatting en hoe moet deze informatie gepresenteerd worden?  

Overig Wisselen van zaal
Overig Ronde 2 - 'In gesprek over betere productinformatie'

Volg in ronde 2 opnieuw een gesprekssessie naar keuze:

Gesprekssessies Gesprekssessie 1 - 'Op weg naar elektronische productinformatie'

Momenteel wordt er op Europees en nationaal niveau in verschillende werkgroepen gesproken over het gebruik van elektronische productinformatie. Het CBG gaat graag ook met u in gesprek over dit thema, om vervolgstappen voor de realisatie te verkennen. Hierbij staan de volgende vragen centraal: Wat verstaat u onder elektronische productinformatie? Welke rol speelt dit thema bij u als farmaceutisch bedrijf? Welke technische componenten heeft u in uw organisatie al ingericht (denk aan standaarden en webservices voor data opslag en uitwisseling), die e-productinformatie kunnen helpen realiseren? Hoe kunnen we er in de komende tijd samen voor zorgen dat e-product informatie gerealiseerd wordt?

Gesprekssessies Gesprekssessie 2 - 'Begrijpelijke bijsluiters: Wie staan aan het roer?'

Verschillende partijen hebben nu een rol bij de totstandkoming van de bijsluiter, maar wie gaat ervoor zorgen dat de bijsluiter begrijpelijker wordt? Het CBG gaat tijdens deze sessie met u in gesprek over wat er volgens u in de toekomst nodig is om bijsluiters begrijpelijker te maken en welke organisaties hier een rol in moeten pakken of krijgen.

Gesprekssessies Gesprekssessie 3 - 'Een nieuwe benadering – een samengevatte bijsluiter op 1 A4'

De bijsluiter is niet voor iedereen begrijpelijk. Kortere teksten en visuele weergaven kunnen de begrijpelijkheid mogelijk verbeteren. Kan er een ‘quick guide to a medicine’ ontwikkeld worden die de patiënt echt aanspreekt? Het CBG gaat tijdens deze sessie met u in gesprek over de volgende vragen: Hoe kan een samenvatting bij de bijsluiter tot stand komen? Welke informatie moet in de samenvatting en hoe moet deze informatie gepresenteerd worden?  

Overig Terug naar plenaire zaal
Plenair Slotwoord

Tijdens het slotwoord is er een laatste gelegenheid om uw vragen te stellen, nu met een focus op het middagprogramma over ‘Beter gebruik van geneesmiddelen door betere informatievoorziening’.

Overig Netwerkborrel en Informatiemarkt over ‘Verbeteren van Productinformatie’

We sluiten de dag af met een netwerkborrel waar u het CBG en collega bedrijven kunt ontmoeten en kunt napraten over de dag. Tijdens deze borrel organiseren we tevens een informatiemarkt rondom het thema ‘Verbeteren van productinformatie’. Hier kunt u in contact komen met bedrijven die diensten aanbieden rondom het verbeteren van productinformatie of het vereenvoudigen van teksten. Bent u ook een bedrijf dat een soortgelijke dienst aanbiedt? Stuur dan een e-mail naar DagvandeIV@cbg-meb.nl. U bent dan van harte welkom.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info